Szeged, Londoni krt. 15. sz. III. ker. 25198 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az

IKV Zrt. versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő

 

ÉRTÉKESÍTÉSRE

hirdeti meg a

Szeged, Londoni krt. 15. sz.

III. ker. 25198 helyrajzi számú

 2477 m2 telekterületű, kivett nevelőotthon megjelölésű, vezetékjoggal terhelt ingatlant

450.000.000,- Ft forgalmi értéken és pályázati alapáron.

Az ingatlan megtekintésének időpontja:

2021. 11. 22. napjától, 2021. 12. 07. napjáig terjedő időszak alatt, 2021. 12. 03. napján 12:00 óráig, az IKV Zrt. ikv@ikv.hu e-mail címére megküldött megtekintési igény alapján, az IKV Zrt. által visszaigazolt időpontban.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant az előre egyeztetett időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutató során – amennyiben annak megtartásakor hatályos egészségügyi előírások megkívánják - maszk viselése kötelező!

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2021. december 10. napján 1200 óráig bruttó 20.000.-Ft ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10 %-a, azaz min. 45.000.000,- Ft. A bánatpénz átutalásáról szóló hiteles banki igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni. A második helyezett pályázó ajánlati kötöttsége a nyertes pályázóval való adásvételi szerződés megkötéséig áll fenn.

Pályázati tárgyalás és eredményhirdetés helye:

 IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat benyújtásának, bontásának, a pályázati tárgyalásnak és jegyzőkönyvben rögzített eredményhirdetésnek időpontja:

2021. december 16. napján 10:00 óra.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati alapár emelésének mértéke min. 1.000.000,- Ft. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul. A nyertes pályázó a pályázati tárgyalás napján köteles az adásvételi szerződést aláírni. A pályázat kiíró azon jogát fenntartja, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás érdekében keresse az IKV Zrt. Ingatlangazdálkodási Csoportjánál, Almási Gábor kiemelt ingatlanreferenst az alábbi elérhetőségeken.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                       IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.

hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 óráig                                     Szeged, Dáni u. 14-16.

szerda: 8:00  - 12:00, 13:00 – 17:00 óráig                                                                   weblap: www.ikv.hu

péntek: 8:00 – 13:00 óráig                                                                                          e-mail: ikv@ikv.hu

                                                                                                                  telefonszám: 62/563-198, 30/303-5066

Beadási határidő: 
2021. december 16. 10:00