Pályázati eredményhirdetés-önkormányzati tulajdonban álló garzonlakások fiatalok részére történő bérbeadása

Az IKV Zrt. 2021. márciusban pályázatot írt ki 6 db, önkormányzati tulajdonban álló garzonlakás fiatalok részére történő bérbeadására, a pályázat beadási határideje 2021. április 16. volt. A pályáztatott lakások 36, 41, illetve 44 m2 alapterületűek, melyek közül 5 db lakás a Tápai u.5. szám alatti, ún. „fecskeházban”, 1 db lakás pedig az Arany János u.12/A szám alatti, 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben található.

A Tápai u. 5. sz. alatti, 41 lakásos ház 2003. évben épült, azzal a céllal, hogy fiatal párok részére biztosítson a piaci feltételeknél kedvezőbb lakhatási lehetőséget, és egyben a bérbeadási feltételek között előírt előtakarékossággal arra ösztönözze a fiatalokat, hogy a későbbi lakhatásuk alapjait megteremtsék. Az újonnan beköltöző fiatal párt, Novkov Glóriát és Csehó Tamást Csarnó Zsuzsánna, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgató asszonya és Dr. Kovács Tamás önkormányzati képviselő köszöntötte. 

Az ingatlanokra azok a fiatal párok pályázhattak, akik 35. életévüket nem töltötték be, rendelkeznek határozatlan, vagy minimum egy éves határozott idejű munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal. A pályázóknak több feltételnek is meg kellett felelniük, ilyen például a legalább 1 éves szegedi lakóhely, vagy legalább 3 éves tartózkodási hely, életvitel szerűen Szegeden kell lakniuk, valamint igazoltan házastársi vagy élettársi kapcsolatban kell élniük. Vállalniuk kellett előtakarékosság fizetését is, melynek összege 24.824, -Ft és 37.397, -Ft között van, a lakás alapterületétől függően.

A pályázatból kizáró feltétel, ha a pályázónak, vagy a vele együtt költöző személyeknek az ország területén önálló, beköltözhető lakásingatlanuk van, önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, vagy egyesesetek kivételével önkormányzati bérlakással rendelkeznek, vagy haszonélvezeti joguk van, illetve, ha a pályázat benyújtása előtti 3 éven belül volt beköltözhető lakástulajdonuk, tulajdoni hányaduk, vagy egyes esetek kivételével önkormányzati bérlakásuk.

A pályázatban meghirdetett 6 db lakásra összesen 21 db pályázatot nyújtottak be.

A lakások helyreállított állapotban kerültek bérbeadásra. Társaságunk munkatársai ellenőrizték az elektromos-, víz-, és gázvezeték hálózatot, szükség szerint elvégezték a kisebb munkákat, mint például csaptelepet cseréltek, nyílászárókat javítottak. A bérleti jogviszony 5 év határozott időre jön létre, mely nem hosszabbítható meg. Ezáltal biztosított, hogy a fiatalok részére fenntartott lakásokat folyamatosan legyen lehetőség pályáztatni.

A bérleti díj a lakások alapterületéről függően alakul, a 36 m2-es lakás esetében 14. 904,-Ft, a 44 m2-es lakás esetén 21.252, - Ft. A bérleti díjon felül fizetendő a külön szolgáltatások díja, ami az épület elhelyezkedésétől függően eltér, a szemétszállítást, takarítást, közös területek villamosenergia szolgáltatási díját tartalmazza, 7.000-7.200,-Ft között van.

A pályázaton bérbeadott 6 db lakással együtt, jelenleg összesen 51 db fiatalok részére fenntartott lakásnak van bérlője.

 

 

Hír típusa: