TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK VONATKOZÁSÁBAN BIZTOSÍTOTT BÉRLETI DÍJ MENTESSÉGRŐL

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK VONATKOZÁSÁBAN BIZTOSÍTOTT BÉRLETI DÍJ MENTESSÉGRŐL

Magyarország kormánya az 52/2021.(II.9.) Korm. rendeletében az Alaptörvény 53.cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.§-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva bérleti díjfizetési mentességről rendelkezett.

Társaságunk a hivatkozott kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve 2021. február 01. napjától 2021. június 30. napjáig bérleti díjmentességet biztosít azon bérlemények vonatkozásában, amelyekre a helyiségbérleti szerződés a rendelet hatályba lépését megelőzően – azaz 2021. február 10. napja előtt – létrejött, és amelyben a bérlő 2020. november 04. napján az alábbi tevékenységek valamelyikét végezte.

1. éttermi, mozgó vendéglátás,
2. rendezvényi étkeztetés,
3. italszolgáltatás,
4. filmvetítés,
5. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
6. sport és szabadidős képzés,
7. előadó-művészet,
8. előadó-művészetet kiegészítő,
9. művészeti létesítmények működtetése,
10. múzeumi tevékenység,
11. növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,
12. sportlétesítmény működtetése,
13. sportegyesületi,
14. testedzési szolgáltatás,
15. egyéb sporttevékenység,
16. vidámparki, szórakoztatóparki,
17. fizikai közérzetet javító szolgáltatás,
18. egyéb szórakoztatás, szabadidős,
19. szállodai szolgáltatás,
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
21. kempingszolgáltatás,
22. egyéb szálláshely szolgáltatás,
23. utazásközvetítés,
24. utazásszervezés vagy
25. egyéb szárazföldi személyszállítás

A bérleti díjmentességre vonatkozó jogosultság megállapításához kérjük a bérlők nyilatkozatát a bérleményben végzett tevékenységről. 

A nyilatkozathoz szükséges formanyomtatvány a https://www.ikv.hu/gyik oldalról letölthető.

A nyilatkozatot 2021. február 22. napjáig postai úton (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.), illetve e-mail úján (ikv@ikv.hu) kérjük megküldeni, illetve a nyilatkozat elhelyezhető az IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti irodaházának bejáratánál lévő postaládába is. 
Amennyiben a bérleményt – bérbeadói hozzájárulással – albérlő használja, a formanyomtatványt az albérlőre vonatkozóan is szükséges kitölteni. 

Amennyiben a bérlő a bérlemény egy részét – bérbeadói hozzájárulással – albérlet úján is hasznosítja, a formanyomtatványon a bérlő és az albérlő vonatkozásában is szükséges nyilatkozni a bérleményben végzett tevékenységről.
Albérletbe adott helyiség esetén a bérleti díjmentességet a bérlő részére abban az esetben biztosítjuk, amennyiben a bérlő is bérleti díjmentességet biztosít az albérlő részére, melyre vonatkozóan kérjük a bérlő és az albérlő közös nyilatkozatát. 

Hír típusa: