Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

                    

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alapterülete
(m2)

Pályázati alapár/
nettó havi
bérleti díj
(Ft/hó)

Pályázati alapár emelésének
mértéke (Ft)

Bánatpénz (Ft)

3D webséta

Boldogasszony sugárút 24.

állandó garázs

16

12.800

600

16.256

 

Deák Ferenc utca 23.

iroda

55

56.575

3.000

71.850

séta

Fő fasor park

állandó garázs

14

11.200

600

14.224

 

Jósika utca 21.

egyéb helyiség

10

8.000

400

10.160

 

Kereszttöltés utca 12.

üzlet

76

65.500

3.000

83.185

séta

Kossuth Lajos sugárút 34.

állandó garázs

14

11.200

600

14.224

Osztrovszky utca 7.

állandó garázs

21

12.600

600

16.002

 

Remény utca 8.

üzlet

39

39.000

2.000

49.530

séta

Széchenyi tér 16.

üzlet

37

46.230

2.000

58.712

séta

Vág utca 1.

állandó garázs

17

13.600

700

17.272

 

A helyiségek megtekintésére 2019. szeptember 09. napjától 2019. szeptember 18. napján 15.30 óráig terjedő
időszakban a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan pályázatot nyújthat be, minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat benyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2019. szeptember 10 - 2019. szeptember 20. 1200 óráig
állandó garázsok esetén bruttó 2.500.- Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000.-Ft ellenében az
IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének
Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2019. szeptember 24. 15.30 óráig
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)