Lakások bérbeadása fiatalok részére- eredményhirdetés

 

Az IKV Zrt. pályázatot írt ki 6 db, önkormányzati tulajdonban álló garzonlakás fiatalok részére történő bérbeadására, a beadási határidő 2019.május 31. volt. Ezek a lakások helyreállított állapotúak, Társaságunk munkatársai ellenőrizték az elektromos-, víz-, és gázvezeték hálózatot, szükség szerint elvégezték a kisebb munkákat, mint például csaptelepet cseréltek, nyílászárókat javítottak. 5 db lakás a Tápai u.5. szám alatti, ún. „fecskeházban” található, a 41 lakásos ház 2003. évben azért épült, hogy segítse a fiatal párokat abban, hogy együtt élhessenek és takarékoskodjanak későbbi közös otthonuk megteremtésére.1 db lakás a Cserzy M. u. 3-5. szám alatti 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben van.

Az ingatlanokra azok a fiatal párok pályázhattak, akik 35. életévüket nem töltötték be, rendelkeznek határozatlan, vagy minimum egy éves határozott idejű munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal. A pályázóknak több feltételnek is meg kellett felelniük, ilyen például a legalább 1 éves szegedi lakóhely, vagy legalább 3 éves tartózkodási hely, életvitelszerűen Szegeden kell lakniuk, valamint igazoltan házastársi vagy élettársi kapcsolatban kell élniük. Vállalniuk kellett elő-takarékosság fizetését is, melynek összege 18.722,-Ft és 28.208,- Ft között van, a lakás alapterületétől függően.

A pályázatból kizáró feltétel, ha a pályázónak, vagy a vele együtt költöző személyeknek az ország területén önálló, beköltözhető lakásingatlanuk van, önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, vagy egyes esetek kivételével önkormányzati bérlakással rendelkeznek, vagy haszonélvezeti joguk van, illetve, ha a pályázat benyújtása előtti 3 éven belül volt beköltözhető lakástulajdonuk, tulajdoni hányaduk, vagy egyes esetek kivételével önkormányzati bérlakásuk.

16 db pályázatot nyújtottak be, ebből 4 db pályázatot kellett kizárnunk, mert nem megfelelő, közjegyző által nem hitelesített okiratot nyújtottak be az élettársi kapcsolatról, vagy nem rendelkeztek határozatlan, vagy minimum egy éves határozott idejű munkaviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal.

A bérleti díj 379,-Ft/ m2, így a legkisebb, 27 m2-es lakás esetében 10.233,-Ft-ot, míg a legnagyobb, 41 m2-es lakásért 15.539,- Ft-ot kell fizetni. A bérleti díjon felül fizetendő a külön szolgáltatások díja, ami 5-7.000,-Ft.

A bérbeadás időtartama 5 év, a bérleti jogviszony meghosszabbítására nincs lehetőség.

 

 

Hír típusa: