Helyiségek bérbeadása

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül,
a bérleti díjra történő licitálással
.

Bérlemény címe

Rendeltetés

Alapterülete
(m2)

Pályázati alapár/nettó havi bérleti díj
(Ft/hó)

Pályázati alapár
emelésének
mértéke
(Ft)

Bánatpénz
(Ft)

3D webséta

Bocskai utca 1/a.*

üzlet

165

230.400

23.040

292.608

séta

Bocskai utca 1/b.*

üzlet

195

224.000

22.400

284.480

séta

Deák Ferenc utca 28-30.

iroda

110

128.100

12.810

162.687

séta

Dugonics tér 11.

iroda

56

44.800

2.000

56.896

séta

Feketesas utca 28.

szolgáltató egység

362

404.100

20.000

513.207

séta

Feketesas utca 28.

raktár

30

33.000

2.000

41.910

séta

Feketesas utca 28.

üzlet

188

308.000

15.000

391.160

séta

József Attila sugárút 134.

raktár

37

29.600

1.000

37.592

 

Jókai utca 4.

iroda

372

460.000

46.000

584.200

séta

Tisza Lajos körút 20.

rendelő

33

33.000

2.000

41.910

séta

*A helyiségek vonatkozásában csak együtt nyújtható be pályázat

A helyiségek megtekintésére 2019. május 13. napjától 2019. május 22. napján 15.30 óráig terjedő időszakban a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet
saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2019. május 14 - 2019. május 24. 12.00 óráig
 bruttó 10.000.-Ft ellenében
az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Beadási határidő: 
2019. május 28. 15.30 órakor
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)