Helyiségek értékesítése

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

 

Helyiségek helye
(Szeged)

 

Rendeltetés

Helyrajzi
szám

Alapterület
(m2)

Alapár
(Ft)

Pályázati alapár emelés
mértéke (Ft)

Bemutató időpontja

Pályázati tárgyalás időpontja

3D webséta

2019.
05.07.

2019.
05.23.

 

Csanádi u. 4. alagsor 1.

raktár

1800/17/B/1

60

1.400.000

50.000

8:00

8:00

séta

Oskola u. 12/A pince 1.

üzlet

3818/2/B/1

55,3

4.300.000

100.000

9:00

9:00

séta

Révai u. 8. pinceszint

raktár

3794/1/B/1

39,9

1.200.000

50.000

9:30

9:30

séta

Tisza L. krt. 62. ajtó 1.

raktár

3759/A/13

63,71

2.300.000

100.000

10:00

10:00

séta

Szentháromság u. 8. földszint 1.

raktár

3510/A/1

66,11

2.900.000

100.000

10:30

10:30

séta

Bécsi krt. 6. pinceszint 2.

raktár

20206/B/2

77,31

4.250.000

100.000

11:00

11:00

séta

Tisza L. krt. 22. pince 17.

raktár

3942/B/3

114,18

5.500.000

200.000

13:00

13:00

séta

Tisza L. krt. 27.

pince (raktár)

2803/B/1

108

5.500.000

200.000

13:30

13:30

séta

Tisza L. krt. 14. pinceszint 1.

iroda

4024/B/1

169,87

6.300.000

200.000

14:00

14:00

séta

Zárda u. 13. alagsor 1.

raktár

2430/B/1

53

2.500.000

50.000

14:30

14:30

séta

Zöldfa u. 12. tetőtér 1.

raktár

10206/3/A/44

1,75

68.000

10.000

15:00

15:00

séta

 A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2019. május 10. napján 12.00 óráig bruttó 5.000,- Ft/db ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10%-a. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.

        A pályázati ajánlat az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben
nyújtható be 2019. május 17. napján 12.00 óráig.

Pályázati tárgyalások helye:
IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat. 

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-103, 62/563-127

Beadási határidő: 
2019. május 17. 12.00 órakor
A pályázati dokumentáció megvásárolható::: 
IKV Zrt. Ügyfélszolgálat (6722 Szeged, Dáni u. 14-16.)