Ingatlan értékesítése

Letölthető PDF formátumban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az
IKV Zrt. versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő

ÉRTÉKESÍTÉSRE
hirdeti meg a
Szeged, III. ker. Kossuth Lajos sgt. 42. sz.
Szeged III. ker. 25610/1 helyrajzi számú 11.042 m2 telekterületű, kivett kórház megjelölésű, vezeték jogon kívül, per és tehermentes ingatlant
684.000.000,- Ft bruttó pályázati alapáron és a

Szeged, III. ker. Pulcz u. 1. sz.
Szeged III. ker. 25610/2 helyrajzi számú 2.214 m2 telekterületű, kivett kórház megjelölésű, per és tehermentes ingatlant
230.000.000,- Ft bruttó pályázati alapáron.

Az ingatlanok együtt, 914.000.000,- pályázati alapáron kerülnek értékesítésre.

Az ingatlanok megtekintésének időpontja:
2018. november 07. napján 10.00 óra,
találkozás a Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42. számú ingatlan előtt.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2018. november 16. napján 12.00 óráig bruttó 20.000.-Ft ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati alapárnak a 10 %-a, azaz a Szeged, III. ker. 25610/1 helyrajzi szám alatti ingatlan esetében min. 68.400.000,- Ft, a Szeged, III. ker. 25610/2 helyrajzi szám alatti ingatlan esetében min. 23.000.000,- Ft, együtt min. 91.400.000,- Ft. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.

 Pályázati tárgyalás helye:
IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme.

A pályázat benyújtás határideje és a pályázati tárgyalás időpontja:
2018. november
27. 10.00 óra. 

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati alapár emelésének mértéke min. 10.000.000,- Ft. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás érdekében keresse az IKV Zrt. Ingatlangazdálkodási Csoportjánál, Almási Gábor kiemelt ingatlanreferenst az alábbi elérhetőségeken.
A felépítményes ingatlanról a http://szegedingatlanok.hu/ingatlan/ikv-4749 weboldalon is tájékozódhat.

                                                     Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-198, 30/303-5066

Beadási határidő: 
2018. november 27. 10.00 óráig