Pályázati eredményhirdetés

Pályázati eredményhirdetés-önkormányzati tulajdonban álló garzonlakások fiatalok részére történő bérbeadására

Társaságunk 2018. júniusában írt ki pályázatot 6 db, önkormányzati tulajdonban álló garzonlakás fiatalok részére történő bérbeadására, július 20. napján hat fiatal pár örülhetett a pályázaton nyert közös otthonuknak. Ezek a lakások helyreállított állapotúak, ellenőriztük az elektromos-, víz-, és gázvezeték hálózatot, szükség szerint kisebb munkákat végeztünk el, mint például csaptelepeket, nyílászárót vagy tűzhelyet cseréltünk bennük. Három lakás a Tápai u.5. szám alatti, un. „fecskeházban”, kettő a Cserzy M. u. 3-5., egy lakás pedig az Arany J. u.12. szám alatti 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületben található.

Az ingatlanokra azok a fiatal párok pályázhattak, akik 35. életévüket nem töltötték be. A pályázatra összesen 12 db pályázat érkezett, ebből 10 db volt érvényes. Két pályázót kellett kizárnunk, egyikük egyedülállóként nyújtotta be a pályázatot, a másik pályázó pedig nem igazolt egy éves folyamatos szegedi lakóhelyet, sem 3 éves szegedi tartózkodási helyet.

A pályázóknak több feltételnek is meg kellett felelniük, ilyen például a legalább 1 éves szegedi lakóhely, vagy legalább 3 éves tartózkodási hely, életvitelszerűen Szegeden kell lakniuk, valamint igazoltan házastársi vagy élettársi kapcsolatban kell élniük. Határozatlan, vagy minimum 1 éves határozott idejű munkaviszonnyal kell rendelkezniük és vállalniuk kell elő-takarékosság fizetését is, melynek összege 18.722,-Ft és 37.397,- Ft között van, a lakás alapterületétől függően.

A pályázatból kizáró feltétel, ha a pályázónak, vagy a vele együtt költöző személyeknek az ország területén önálló, beköltözhető lakásingatlanuk van, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, vagy egyesesetek kivételével önkormányzati bérlakással rendelkeznek, vagy haszonélvezeti joguk van, illetve, ha a pályázat benyújtása előtti 6 éven belül volt beköltözhető lakástulajdonuk, tulajdoni hányaduk, vagy egyesesetek kivételével önkormányzati bérlakásuk.

A bérleti díj 363,-Ft/ m2, így a legkisebb, 27 m2-es lakás esetében 9.801,-Ft-ot, míg a legnagyobb, 44 m2-es lakásért (423 Ft/m2 x 44) 18.612,- Ft-ot kell fizetni. A bérleti díjon felül fizetendő a külön szolgáltatások díja, ami 5.000 -10.000,-Ft között van.

A bérbeadás időtartama 5 év, a bérleti jogviszony meghosszabbítására nincs lehetőség.

Hír típusa: