Az IKV Zrt. 50 db lakást adott bérbe szociális alapon

2017. november 30-án 50 rászoruló család kapott lakást. Társaságunk szeptemberben írt ki pályázatot 50 db, teljes körűen felújított lakás szociális alapon történő bérbeadására, melyre összesen 284 db pályázat érkezett.

A lakások alapterülete változatos, a legkisebb 28 m2, a legnagyobb 72m2. Területi elosztásuk is vegyes, található lakás többek között a Székely soron, az Olajbányász téren, a Kereszttöltés utcában, a Csongrádi sugárúton, a Retek utcában, a Szilléri sugárúton és a Vág utcában is. A leendő bérlők szociális lakbért kötelesek fizetni, aminek mértéke függ attól, hogy a lakás a 4 lakbérövezetből melyikben helyezkedik el. A panel vagy más iparosított technológiával készült, liftes épületek esetében egy I-es lakbérövezetbe tartozó, 30 m2-es garzon esetében az alap bérleti díj 10.590,- Ft, míg egy III-as lakbérövezetbe tartozó, Székely sor 21. szám alatti garzon alap bérleti díja 8.880,- Ft. Ezen felül fizetendő a különszolgáltatások díja, ami 5.000-10.000,- Ft között van.

A beérkező 284 db pályázat közül 119 db került kizárásra, 5 pályázó időközben visszavonta pályázatát, így 160 db pályázat maradt érvényes és értékelhető.

A kizárás főbb okai voltak:

-a pályázó nem rendelkezik 5 éves folyamatos szegedi munkaviszonnyal, vagy 5 éves folyamatos szegedi bejelentett lakóhellyel, illetve nem igazolta azt megfelelően,

- a pályázó 6 éven belül tulajdonnal rendelkezett, melyet értékesített,

-a pályázó és a vele együttköltözőként megjelölt személy nem csatolt élettársi, házastársi igazolást,

-a pályázó egy főre jutó nettó havi jövedelme nem érte el a 37.050-Ft.-ot,

-a pályázó valótlan adatot közölt

Az értékelés során az új pályázati rendszer szerint a pályázók konkrét lakás megjelölése nélkül adhatták be pályázatukat, az ingatlanok az elért pontszámok csökkenő sorrendjében kerültek felajánlásra. Törekedtünk arra, hogy mindenki az igényének megfelelő lakást kapja, az új pontozási rendszer alapján azonban kötve volt Társaságunk a pályázatban kiírt lakások méretéhez, elhelyezkedéséhez a sorban következő pályázó dönthette el, hogy a számára felajánlott lakás megfelel e az igényeinek.

2017-ben önkormányzati 121 db lakás került felújításra, és 68 db lakásban végeztünk helyreállítási munkálatokat.
Társaságunk 2017-ben eddig 147 darab lakást adott bérbe, év végére terveink szerint a mostani 50 db lakással, a bérbeadások száma meg fogja haladni a 200 darabot.

 

Hír típusa: