Vonatkozó jogszabályok

Törvények
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Megtekintés
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Megtekintés
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  Megtekintés
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Megtekintés
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  Megtekintés
2000. évi C. törvény a számvitelről Megtekintés
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Megtekintés
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Megtekintés
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről Megtekintés
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Megtekintés
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Megtekintés
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Megtekintés
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Megtekintés
Kormány rendeletek
499/2017. (XII.29) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól Megtekintés
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról Megtekintés
339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről Megtekintés
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendeletei
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2003. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
Megtekintés
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2022. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről
Megtekintés
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2000. (III.31.) Kgy. rendelete
az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
Megtekintés
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/1994. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
Megtekintés
SZMJV 41-32/2018. (I. 24.) PVB. sz. határozatával jóváhagyott Ingatlanforgalmi Értékelési Szabályzat Megtekintés