IKV-TÁRSASHÁZ ÜZLETÁG


Az IKV Zrt. Társasház Üzletága 2015. év végén alakult.

A társasházakkal kötött megbízási szerződés szerint, vállalkozási alapon végezzük tevékenységünket, a társasházak képviseletét. Ez egy önálló, nem a fő tevékenységhez kapcsolódó terület a cégnél. Ezért is kellett ezt a tevékenységet az alaptevékenységről- a kezelési igazgatóságról - leválasztani és külön üzletággá emelni, hiszen az IKV Zrt. alapfeladata az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, bérbe adása, állagmegóvása és a tulajdonos képviselete a társasházi közgyűléseken.

Jelenleg 320 társasházzal van szerződésünk.

Feladataink közé tartozik a lakógyűlések megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvek vezetése, a közgyűlési határozatok végrehajtása a társasház-kezelési törvénynek megfelelően.
Kezeljük a társasház vagyonát, és a kintlevőségeket, tervezzük a közös költséget és vezetjük a számlákat a megbízási szerződéseknek megfelelően. Ezt követően pedig minden évben, május 31-ig számot adunk gazdálkodásunkról.

A beszerzési folyamatokat felgyorsítsuk, a változó piaci igényekre specializálódunk, és rugalmasan reagálunk azokra.

Kiépítünk egy olyan informatikai rendszert, amelyben a tulajdonosok az interneten keresztül, a "www.ikv.hu" weboldalon tudnak tájékozódni közös költségeikről.

A korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is fogunk társasház kezelői képzéseket szervezni, nem csak saját dolgozóinknak, hanem külsősök részére is.