Az IKV Zrt. és az SZTE-GTK közös projektje

A Szegedi Tudományegyetem szociológia és marketing mesterszakos hallgatóinak kutatási projektmunka elnevezésű kurzusának idei feladata az IKV Zrt. megbízásából jött létre.

A szegediekért vagyunk - ennek szellemében dolgozunk. Elsődleges célunk a meglévő ingatlanállomány kiajánlása, bérbeadása a lakáspiac és a helyiségpiac területén egyaránt. Az IKV Zrt. szívügyének tartja, hogy visszaállítsa a régi, belvárosi hangulatot, a „korzózás” élményét. Gondos gazdaként célunk, hogy az üres üzlethelyiségeink megteljenek újra élettel és a belvárosi üzletek ismét státuszszimbólummá váljanak. Fontosnak tartjuk a belváros újrapozícionálását. A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak közreműködésével közösen keressük a megoldást a problémára. A Szegedi Tudományegyetem és ezen belül a Gazdaságtudományi Kar hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert felsőoktatási intézményként elkötelezett a társadalmat és gazdaságot helyi szinten is érintő problémák megoldásában történő részvétel iránt. Ennek egyik jó példája ez a Kutatási projektmunka kurzus, amelynek keretében a Bölcsészettudományi Kar szociológia mesterszakos hallgatói és a Gazdaságtudományi Kar marketing mesterszakos hallgatói végeznek féléves csoportmunkát, amivel az IKV Zrt. üzleti döntéseit tudják majd segíteni. Közös munkánk stratégiai célja az, hogy az adott belvárosi célterületen az üzleti célból bérbe adható ingatlanokat maximálisan hasznosítsuk. Marketing célunk pedig az, hogy biztosítsuk az érintettek érdekeinek hosszú távú teljesülését, azaz a lakossági igényekhez igazodó üzletek beköltözésének elősegítését és ezáltal a belváros revitalizálását. Kicsit másképp megfogalmazva: a hangulat, a „korzózás” élményének visszaállítását.

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói marketingkutatást alkalmazva, illetve különböző mérőeszközöket igénybe véve gyűjtenek adatokat, elemezik, majd foglalják össze azt jelentés és prezentáció formájában egyaránt. Az elkészített anyagban javaslatokat várunk problémák esetleges megoldására, hogy Szeged belvárosa újra a régi fényében tündököljön. A munka során a hallgatóknak nem csak a lakosság elvárásait kell figyelembe venniük, hanem a bérlőkét, illetve a bérbeadókét is. A feladat meghatározásban célként fogalmaztuk meg, hogy a fent nevezett (elsődleges) célcsoportok mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül a másodlagos célcsoportot, azaz az idelátogató turistákat sem, hiszen az ő jelenlétük, a Szegeden töltött idő és pénz biztosít további bevételi lehetőségeket, a belvárosban működő üzletek és vállalkozások számára.

* * *

Szegedi VTV
A Szegedi Városi Televízió a témával foglakozó híre
2015. szeptember 21-én volt látható.
Itt megtekintheti!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE