Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül, a bérleti díjra történő licitálással.

Bérlemény címe
(Szeged)
Rendeltetés Alap-
terület
Pályázati alapár (Ft) Bánatpénz
(Ft)
Képek
nettó havi
bérleti díj
emelés
mértéke
3D 2d
  Csongrádi sgt. 81. üzlet 34 m2 25 500,  1 000,  32 385, 
  Török u. 6. műhely 29 m2 18 400,  1 000,  23 368, 
  Ág u. 5. üzlet 131 m2 110 000,  11 000,  139 700, 
  Szent Mihály u. 1. üzlet 32 m2 34 200,  2 000,  43 434, 
  Széchenyi tér 12. üzlet 94 m2 178 000,  9 000,  226 060, 
  Stefánia 2. iroda 86 m2 80 000,  4 000,  101 600, 
  Széchenyi tér 13. üzlet 126 m2 217 000,  11 000,  275 590, 
  Oskola u. 10. üzlet 25 m2 22 200,  1 000,  28 194, 
  Gogol u. 33/A. üzlet 389 m2 237 600,  12 000,  301 752, 
  Kálvária sgt. 5. üzlet 29 m2 28 500,  1 000,  36 195, 

A helyiségek megtekintésére 2017. szeptember 11. napjától 2017. szeptember 20. napján 15:30 óráig terjedő időszakban a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.

A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhatnak

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2017. szeptember 12. - szeptember 22. 12:00 óráig bruttó 10.000.-Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének új telefonszáma 06-20/2828-888.

HIRDETÉS LETÖLTÉSE