HÍREK, INFORMÁCIÓK, HIRDETÉSEK


IKV ZRT. CÉGVEZETŐI PÁLYÁZATI KIÍRÁS!

SZMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 25. napján született 360/2015. (IX.25.) Kgy. sz. határozatának 3. pontja alapján közzétételre kerül a cég vezető tisztségviselőjére vonatkozó pályázati kiírás.


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint a Zrt. egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet az IKV Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére.

PÁLYÁZAT LETÖLTÉSE

Nagyértékű ingatlanok értékesítése


SZMJV Önkormányzatának megbízásából az IKV Zrt. pályázat útján történő ÉRTÉKESÍTÉSRE hirdeti meg az alábbi szegedi ingatlanok tulajdonjogát

Pillich Kálmán u. 1.   
felépítményes ingatlan
Kálvin tér 6.
Százszoszép gyermekház + garázs
Vörösmarty u. 3.   
kivett művelődési központ
Mars tér 12.
beépítetlen terület
HRSZ.: 14501
beépítetlen terület
Fő fasor 44-50.
kivett kollégium

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2015. október 16. 12:00 óráig bruttó 20.000 Ft/db ellenében
az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

RÉSZLETES HIRDETÉS

IRODÁK ÉS ÜZLETEK BÉRBEVÉTELE

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése, bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül, a bérleti díjra történő licitálással.

Széchenyi tér 13.
üzlet - 587m2
Klauzál tér 5.
iroda - 396m2
Deák Ferenc u. 24-26.
üzlet - 395m2
Arany János u. 12 (7.sz)
állandó garázs - 15m2
Arany János u. 12 (6.sz)
állandó garázs - 32m2
Arany János u. 12 (5.sz)
állandó garázs - 32m2
Petőfi S. sgt. 65. (13.sz.)
állandó garázs - 12m2
Alföldi u. 12.
állandó garázs - 12m2
Tisza Lajos krt. 18-20.
állandó garázs - 11m2
Alföldi u. 12.
állandó garázs - 15m2
Tisza Lajos krt. 18-20.
állandó garázs - 18m2
Székely sor 21.
állandó garázs - 17m2

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2015. október 01-től október 16. 12:00 óráig
állandó garázsok esetén bruttó 2.500.- Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000.-Ft ellenébe az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

RÉSZLETES HIRDETÉS HIRDETÉS LETÖLTÉSE

LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSE

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres lakások és helyiségek tulajdonjogának értékesítésére.

Kálvária sgt. 34.
lakás - 1.em. 7. - 48,9 m2
Kálvária tér 21/C.
lakás - alagsor 1. - 66 m2
Katona József u. 1/A.
lakás - alagsor 2. - 22,75 m2
Nemestakács u. 42.
lakás - udvar 1. - 29,21 m2
Tavasz u. 18/A.
lakás - fszt. 4. - 37,4 m2
Török u. 6.
lakás - udv.ép. fszt. 2. - 26,2 m2
Korányi fasor 4.
garázs - 9,2 m2
48-as utca 47.
iroda - fszt. 5. - 52,18 m2
Tisza Lajos krt. 14.
iroda - pince 1. - 169,87 m2
Madách u. 3.
iroda - alagsor 3. - 187,09 m2
Boldogasszony sgt. 49.
raktár - udvar 1. - 94,06 m2

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 2.500 Ft/db ellenében 2015. október 09. napján 11:00 óráig lehet megvásárolni az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

RÉSZLETES HIRDETÉS HIRDETÉS LETÖLTÉSE

KORSZERŰSÍTETT LAKÁSOK BÉRBEADÁSA

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres átalakított, korszerűsített, bővített lakások piaci alapon történő bérbeadására. A pályázat célja határozatlan idejű lakásbérleti szerződések megkötése, térítési díjra történő licitálással.

Jókai u. 7.   
2.em. 2. - 54m2
Oskola u. 17.
TT. 4. - 74m2
Feketesas u. 19-21.   
2.lh. - 2.em 6. - 178m2
Dózsa u. 9.
2.em. 13. - 92m2
Nagy Jenő u. 1.   
1.em. 6. - 80m2
Takaréktár u. 2.
2.em. 15. - 34m2
Kazinczy u. 2.   
1.em. 5. - 57m2
Debreceni u. 31.
1.em. 2. - 68m2
Berzsenyi u. 3.   
fszt. 3. - 25m2
Stefánia 1.
2.em. 7. - 125m2
Gyertyámos u. 4.   
1.em. 2. - 67m2

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5.000 Ft/db ellenében 2015. szeptember 21. napjától 2015. október 02. napján 12.00 óráig lehet megvásárolni az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

RÉSZLETES HIRDETÉS HIRDETÉS LETÖLTÉSE

IRODÁK ÉS ÜZLETEK BÉRBEVÉTELE

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres IRODÁK ÉS ÜZLETEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése, bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül, a bérleti díjra történő licitálással.

Csongrádi sugárút 114.
iroda - 33m2
Csongrádi sugárút 63.
iroda - 43m2
Kiss Ernő u. 5.
iroda - 17m2
Kiss Ernő u. 5.
iroda - 17m2
Ág utca 3.
üzlet - 177m2
Csap utca 57.
üzlet - 135m2
Szent István tér 4.
üzlet - 41m2
Széchenyi tér 12.
üzlet - 94m2
Tisza Lajos krt. 20.
üzlet - 167m2
Bocskai utca 1/a
üzlet - 165m2
Bocskai utca 1/b
üzlet - 195m2

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2015. szeptember 14-től szeptember 29. 15:30 óráig
bruttó 10.000.-Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

RÉSZLETES HIRDETÉS HIRDETÉS LETÖLTÉSE

Az IKV Zrt. és a SZTE-GTK közös projektje

Székely sor 21. A Szegedi Tudományegyetem szociológia és marketing mesterszakos hallgatóinak kutatási projektmunka elnevezésű kurzusának idei feladata az IKV Zrt. megbízásából jött létre.


A szegediekért vagyunk - ennek szellemében dolgozunk. Elsődleges célunk a meglévő ingatlanállomány kiajánlása, bérbeadása a lakáspiac és a helyiségpiac területén egyaránt. Az IKV Zrt. szívügyének tartja, hogy visszaállítsa a régi, belvárosi hangulatot, a „korzózás” élményét.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, mint a Szegedi Hőszolgáltató Kft. volt lakossági fogyasztóit, hogy Dr. Botka László polgármester előterjesztése alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 344/2015. (VIII. 31.) Kgy. számú határozatában rendelkezett arról, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. lakosság felé fennálló tartozását - a Szegedi Hőszolgáltató Kft. helyett - az IKV Zrt. teljesítse.

A Közgyűlés határozatában foglaltakra figyelemmel az IKV Zrt. a lakossági és társasházi folyószámlákon fennálló tartozást - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:57. § (1) bekezdése alapján - az IKV-TÁVHŐ Üzletágnál vezetett lakossági és társasházi folyószámlákon 2015. szeptember 2-án jóváírta. Azon volt ügyfeleinknek, akiknek már nincs aktív folyószámlájuk, a visszajáró SZEHŐ tartozást az IKV Zrt. postai úton teljesítette.

A SZEHŐ tartozás IKV Zrt. általi jóváírása miatt megváltozott folyószámla egyenlegről az IKV-TÁVHŐ Üzletág e hónapban esedékes előlegszámlájában tájékoztatjuk.

A jóváírással kapcsolatosan Ügyfeleinknek semmiféle tennivalója nincs!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
a tartósan üresen álló helyiségek kiajánlása, bérbeadása

Székely sor 21. A szegediekért vagyunk - ez a szlogenünk ennek szellemében kívánjuk minden tevékenységünket gyakorolni. Elsődleges cél a meglévő ingatlanállomány minél hatékonyabb kiajánlása, bérbeadása a lakáspiac és a helyiségpiac területén egyaránt. A tartósan üresen álló helyiségek hasznosítása, számuk jelentős csökkentése.


Az elmúlt napokban néhány belvárosi üzlethelyiségen szokatlan ábrák, kódok jelentek meg. Mit takarnak ezek a hirdetések?

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

A SZINT Kft. beolvadása az IKV Zrt-be

A Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg.06-10-000280/126 cégjegyzékszám alatt 2015. június 30-i határnappal elrendelte a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. beolvadását az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-be.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

IKV ZRT. TÁVHŐ ÜZLETÁG

Ezúton értesítjük a tisztelt Felhasználókat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4034/2015. számú határozatával 2015. április 16. napjától az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t jelölte ki a városi szintű távhőszolgáltatási feladatok ellátására Szeged város területén. A távhőszolgáltatás ellátására az IKV Zrt. létrehozta TÁVHŐ Üzletágát, átvette a Szegedi Hőszolgáltató Kft. munkatársait, és a korábban is Szeged város tulajdonában álló hőközpontokban, távvezetékeken és műszaki háttérrel biztosítja több, mint 27 ezer lakás és 500 középület távfűtését, használati meleg víz ellátását és végzi a javítási, karbantartási feladatokat...

Vág u. 4.
ügyfél- diszpécser szolgálat
Csongor tér 1.
Kihelyezett ügyfélszolgálat

TÁVHŐ ÜZLETÁG TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Emelőkosaras tehergépkocsi bérbe vehető!

Semmi sem elérhetetlen!

Szegeden és vonzáskörzetében bármilyen magasban elvégez- hető munkára egyedülálló megoldást kínálunk...

Érdeklődni az ikv@ikv.hu e-mail címen, vagy a (62) 563-203, (62) 563-211 telefonszámon lehet...

Részletek...

Állványok bérelhetők!!

Vállakozók, Társasházak FIGYELEM!

Meghírdetjük új, korszerű "GRAF" típusú homlokzati állvány- zataink bérbeadást!

Érdeklődni az ikv@ikv.hu e-mail címen, vagy a (62) 563-203, (62) 563-233 telefonszámon lehet...

Részletek...

Fiatalok garzon lakásai igényelhetők!

FIATALOK FIGYELEM!

Szeged, Székely sor 21. sz. alatti épületben 35 év alattiak részére, 28-30 m2 alapterületű lakások igényelhetők...

Bővebb felvilágosításért kérjük keresse fel az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatát...

Részletek...

Felkínáljuk évtizedes szakmai tudásunkat...

Dolgozzon Velünk!

Felkínáljuk több évtizedes szakmai tapasztalatunkat, tudásunkat....

Részletek...