HÍREK, INFORMÁCIÓK, HIRDETÉSEK


EGYETEMI- FŐISKOLAI HALLGATÓKNAK

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló egyetemi, főiskolai hallgatók részére fenntartott 8 db garzonlakás bérbeadására.

A pályázati dokumentációt lakásonként 3.000,- Ft ellenében lehet megvásárolni 2016. június 01. napjától az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatánál.

Pályázati dokumentáció beadási határideje: 2016. június 24.

RÉSZLETES HIRDETMÉNY... HIRDETÉS LETÖLTÉSE

IKV KIRAK-ART

A belvárosi helyiségeink kirakatában neves fotóművészek képeit láthatják az arra járók. Az MTA SZAB Fotóművészeti Munkabizottsággal együttműködve elindítottuk az IKV Kirak-Art elnevezésű fotó kiállításunkat, melynek célja, hogy még impozánsabbá tegyük Szeged belvárosát.

A kezdeményezés Dusha Béla fotóművész, a Szegedért Alapítványt díjazottjának ötlete, az ő tervei alapján valósult meg a kiállítás. A fotók megtekinthetők a Klauzál tér 5. és 7. szám alatt, a Híd utca 6., a Feketesas utca 28. és a Nagy Jenő utca 4. szám alatti helyiségeink kirakataiban.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

SZEGED, GYÖNGYTYÚK UTCA 9.

Londoni krt. 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az IKV Zrt. versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő ÉRTÉKESÍTÉSRE hirdeti meg a Szeged, Gyöngytyúk u. 9. szám alatti társasházi ingatlan tulajdon-jogának 71%-át.


Az ingatlan megtekintésének időpontja 2016. május 27. napján 10:00 óra. A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2016. június 03. napján 11:00 óráig bruttó 5.000.-Ft ellenében megvásárolta.

RÉSZLETES HIRDETÉS HIRDETÉS LETÖLTÉSE

LAKÁS BÉRBEADÁS SZOCIÁLIS ALAPON

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyreállított LAKÁSOK SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN történő bérbeadására.

Olajbányász tér 1..   
2 db lakás   
Székely sor 21.   
24 db lakás   
Temesvári krt. 36   
5 db lakás   

A pályázati dokumentációt lakásonként 3.000,- Ft ellenében lehet megvásárolni 2016. május 18. napjától az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatánál.

Pályázati dokumentáció beadási határideje: 2016. június 10. - 12:00 óra

RÉSZLETES HIRDETMÉNY... HIRDETÉS LETÖLTÉSE

LAKÁSOK ELADÁSA

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres LAKÁSOK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

Berzsenyi u. 3.   
III. em. 21. - 68,81 m2   
Boldogasszony sgt. 23-25.   
fszt. 2. - 27,73 m2   
Csongrádi sgt. 59.   
X. em. 59. - 52,7 m2   
Dobó u. 41.   
I. em. 3. - 33,42 m2   
Feketesas u. 19-21.   
tetőtér 23. - 49,49 m2   
Hüvelyk u. 3/A   
II. em. 6. - 54 m2   
Kölcsey u. 9.   
II. em. 7. - 47,72 m2   
Lengyel u. 27.   
alagsor 2. - 26,67 m2   
Párizsi krt. 29/A   
I. em. 1. - 44,44 m2   
Rákóczi u. 34.   
fszt. 5. - 25,81 m2   
Stefánia 3.   
I. em. 6. - 41,62 m2   
Széchenyi tér 8.   
fszt. 2. - 42,45 m2   
Szentháromság u. 39/A   
III. em. 10. - 40,88 m2   

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2016. május 20. napján 11:00 óráig bruttó 2.500.- Ft/db ellenében megvásárolta.

RÉSZLETES HIRDETMÉNY... HIRDETÉS LETÖLTÉSE

ÚJRAHASZNOSÍTÁS A BELVÁROSBAN

Találd ki! Javasolj!
Újrahasznosításra váró lakások és helyiségek a belvárosban

A belvárosban elhelyezkedő, üres lakások számának alakulása több tényező együttállásától függ. Befolyásolja a bérbeadások száma, valamint a lakások értékesítése is.

A tavalyi évhez képest a bérbeadások és az értékesítések száma is nőtt. 2014-ben 68 lakást, 2015-ben 127 lakást adtunk bérbe, és 2014-ben 14, míg 2015. évben 37 üres lakást értékesítettünk.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

TALÁLD KI! JAVASOLJ!

Az IKV Zrt. „Találd ki! Javasolj!” plakát kampánya során az elsődleges szándék az volt, hogy mindenki számára egyértelművé váljon, hogy a városban lévő üres helyiségek közül melyek azok az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek, amelyeknek nincs bérlőjük, és bérbeadás útján kívánjuk hasznosítani. A QR kóddal ellátott plakátok a ujrahasznositas.ikv.hu honlapra navigálnak, ahol bárki tehet javaslatot, hogy mit szeretne látni az üresen álló bérlemények helyén.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

AZ IKV ZRT. 24 DB LAKÁST ÚJÍT FEL

„A szegediekért vagyunk” - ezért mindig ügyfeleink érdekeit tartjuk szem előtt. Az ő kényelmük, elégedettségük a legfontosabb, hiszen ez a mi sikerünk. Ennek érdekében SZMJV Önkormányzatának tulaj-donában álló lakások közül jelenleg 24 db lakás felújítása folyik, a befejezésük december 15-ig várható.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Az IKV Zrt. és a SZTE-GTK közös projektje

Székely sor 21. A Szegedi Tudományegyetem szociológia és marketing mesterszakos hallgatóinak kutatási projektmunka elnevezésű kurzusának idei feladata az IKV Zrt. megbízásából jött létre.


A szegediekért vagyunk - ennek szellemében dolgozunk. Elsődleges célunk a meglévő ingatlanállomány kiajánlása, bérbeadása a lakáspiac és a helyiségpiac területén egyaránt. Az IKV Zrt. szívügyének tartja, hogy visszaállítsa a régi, belvárosi hangulatot, a „korzózás” élményét.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, mint a Szegedi Hőszolgáltató Kft. volt lakossági fogyasztóit, hogy Dr. Botka László polgármester előterjesztése alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 344/2015. (VIII. 31.) Kgy. számú határozatában rendelkezett arról, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. lakosság felé fennálló tartozását - a Szegedi Hőszolgáltató Kft. helyett - az IKV Zrt. teljesítse.

A Közgyűlés határozatában foglaltakra figyelemmel az IKV Zrt. a lakossági és társasházi folyószámlákon fennálló tartozást - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:57. § (1) bekezdése alapján - az IKV-TÁVHŐ Üzletágnál vezetett lakossági és társasházi folyószámlákon 2015. szeptember 2-án jóváírta. Azon volt ügyfeleinknek, akiknek már nincs aktív folyószámlájuk, a visszajáró SZEHŐ tartozást az IKV Zrt. postai úton teljesítette.

A SZEHŐ tartozás IKV Zrt. általi jóváírása miatt megváltozott folyószámla egyenlegről az IKV-TÁVHŐ Üzletág e hónapban esedékes előlegszámlájában tájékoztatjuk.

A jóváírással kapcsolatosan Ügyfeleinknek semmiféle tennivalója nincs!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
a tartósan üresen álló helyiségek kiajánlása, bérbeadása

Székely sor 21. A szegediekért vagyunk - ez a szlogenünk ennek szellemében kívánjuk minden tevékenységünket gyakorolni. Elsődleges cél a meglévő ingatlanállomány minél hatékonyabb kiajánlása, bérbeadása a lakáspiac és a helyiségpiac területén egyaránt. A tartósan üresen álló helyiségek hasznosítása, számuk jelentős csökkentése.


Az elmúlt napokban néhány belvárosi üzlethelyiségen szokatlan ábrák, kódok jelentek meg. Mit takarnak ezek a hirdetések?

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

A SZINT Kft. beolvadása az IKV Zrt-be

A Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg.06-10-000280/126 cégjegyzékszám alatt 2015. június 30-i határnappal elrendelte a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. beolvadását az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-be.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

IKV ZRT. TÁVHŐ ÜZLETÁG

Ezúton értesítjük a tisztelt Felhasználókat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4034/2015. számú határozatával 2015. április 16. napjától az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t jelölte ki a városi szintű távhőszolgáltatási feladatok ellátására Szeged város területén. A távhőszolgáltatás ellátására az IKV Zrt. létrehozta TÁVHŐ Üzletágát, átvette a Szegedi Hőszolgáltató Kft. munkatársait, és a korábban is Szeged város tulajdonában álló hőközpontokban, távvezetékeken és műszaki háttérrel biztosítja több, mint 27 ezer lakás és 500 középület távfűtését, használati meleg víz ellátását és végzi a javítási, karbantartási feladatokat...

Vág u. 4.
ügyfél- diszpécser szolgálat
Csongor tér 1.
Kihelyezett ügyfélszolgálat

TÁVHŐ ÜZLETÁG TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Emelőkosaras tehergépkocsi bérbe vehető!

Semmi sem elérhetetlen!

Szegeden és vonzáskörzetében bármilyen magasban elvégez- hető munkára egyedülálló megoldást kínálunk...

Érdeklődni az ikv@ikv.hu e-mail címen, vagy a (62) 563-203, (62) 563-211 telefonszámon lehet...

Részletek...

Állványok bérelhetők!!

Vállakozók, Társasházak FIGYELEM!

Meghírdetjük új, korszerű "GRAF" típusú homlokzati állvány- zataink bérbeadást!

Érdeklődni az ikv@ikv.hu e-mail címen, vagy a (62) 563-203, (62) 563-233 telefonszámon lehet...

Részletek...

Fiatalok garzon lakásai igényelhetők!

FIATALOK FIGYELEM!

Szeged, Székely sor 21. sz. alatti épületben 35 év alattiak részére, 28-30 m2 alapterületű lakások igényelhetők...

Bővebb felvilágosításért kérjük keresse fel az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatát...

Részletek...

Felkínáljuk évtizedes szakmai tudásunkat...

Dolgozzon Velünk!

Felkínáljuk több évtizedes szakmai tapasztalatunkat, tudásunkat....

Részletek...