HÍREK, INFORMÁCIÓK, HIRDETÉSEK


INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az IKV Zrt. versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő ÉRTÉKESÍTÉSRE hirdeti meg a következő ingatlanokat.

Bánk bán u. 8.   
Szeged, II. ker. 13988 hrsz.
Fő fasor 44-50.
Szeged, I. ker. 284 hrsz.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható: 2017. január 31. 15:00 óráig bruttó 20.000.-Ft ellenében.

PÁLYÁZATOK HIRDETÉS LETÖLTÉSE

HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE. A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése, bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül, a bérleti díjra történő licitálással.

Jókai u. 4.   
iroda - 372m2
Tisza Lajos krt. 62.
iroda - 35m2
Kígyó u. 7.   
üzlet - 48m2
Szent István tér 3.
üzlet - 64m2
Kelemen u. 4.   
üzlet - 26m2
Kiss Ernő u. 5.
iroda - 17m2
Klauzál tér 7.   
üzlet - 112m2
Deák Ferenc u. 28-30.
üzlet - 232m2
Deák Ferenc u. 28-30.   
iroda - 110m2
Klauzál tér 5.
üzlet - 119m2
Kárász u. 5.   
üzlet - 58m2

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható: 2017. január 17-től január 27. 12:00 óráig bruttó 10.000.-Ft ellenében.

RÉSZLETES HIRDETMÉNY... HIRDETÉS LETÖLTÉSE

KIVÁLT A TÁVHŐ AZ IKV ZRT-BŐL

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésén 2016. április 15. napján született határozata szerint a TÁVHŐ Üzletág 2016. július 1. napjával kivált az IKV Zrt-ből és a továbbiakban Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (SZETÁV Kft.) néven végzi tovább tevékenységét.

Az új társaság immár nem egy nagyobb társaság üzletágaként, hanem önálló, kizárólag távfűtési és melegvízellátási szolgáltatásokkal foglalkozó cégként végzi tevékenységét. A cég bejegyzése 2016. június 15. napján megtörtént, székhelye és telephelye változatlan, továbbra is a 6724 Szeged, Vág u. 4. szám és a 6723 Szeged, Csongor tér 1. szám alatt található, valamint változatlan az ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége is. Online felületen a www.szetav.hu weboldalon érhetők el, illetve az info@szetav.hu e-mail címen.

A kiválás jogutódlással történt, ennek értelmében minden, az IKV TÁVHŐ Üzletággal kapcsolatos kötelezettség a Szegedi Távfűtő Kft-re száll.

A cég ügyvezetője Dr. Kóbor Balázs

Szeged, 2016. július 04.

KELENDŐEK A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK

"Mindig van jelentkező Szegeden a szociális bérlakásokra. Az IKV Zrt. a kezelésében álló, felújított ingatlanokat hirdeti meg...."

* * *

A Szegedi Városi Televízió a témával foglakozó híre 2016. június 24-án volt látható.

OTTHON 2016
Az IKV Zrt. gyermekrajz pályázata

A kezelésünkben lévő lakások sok család számára otthont is jelentenek, egy biztonságos, barátságos, meleg helyet, ahol a jövő nemzedéke felnőhet.

Kíváncsiak voltunk, hogy a gyermekek számára mit jelent az otthon szó, ezért írtuk ki „Otthon 2016” elnevezésű rajzpályázatunkat, amire 191 db rajz érkezett a szegedi oktatási intézményekből. Az elbírálás korcsoportonként történt, óvodások, alsó és felső tagozatosok között, szakmai zsűri által.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

IKV KIRAK-ART

A belvárosi helyiségeink kirakatában neves fotóművészek képeit láthatják az arra járók. Az MTA SZAB Fotóművészeti Munkabizottsággal együttműködve elindítottuk az IKV Kirak-Art elnevezésű fotó kiállításunkat, melynek célja, hogy még impozánsabbá tegyük Szeged belvárosát.

A kezdeményezés Dusha Béla fotóművész, a Szegedért Alapítványt díjazottjának ötlete, az ő tervei alapján valósult meg a kiállítás. A fotók megtekinthetők a Klauzál tér 5. és 7. szám alatt, a Híd utca 6., a Feketesas utca 28. és a Nagy Jenő utca 4. szám alatti helyiségeink kirakataiban.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

ÚJRAHASZNOSÍTÁS A BELVÁROSBAN

Találd ki! Javasolj!
Újrahasznosításra váró lakások és helyiségek a belvárosban

A belvárosban elhelyezkedő, üres lakások számának alakulása több tényező együttállásától függ. Befolyásolja a bérbeadások száma, valamint a lakások értékesítése is.

A tavalyi évhez képest a bérbeadások és az értékesítések száma is nőtt. 2014-ben 68 lakást, 2015-ben 127 lakást adtunk bérbe, és 2014-ben 14, míg 2015. évben 37 üres lakást értékesítettünk.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

TALÁLD KI! JAVASOLJ!

Az IKV Zrt. „Találd ki! Javasolj!” plakát kampánya során az elsődleges szándék az volt, hogy mindenki számára egyértelművé váljon, hogy a városban lévő üres helyiségek közül melyek azok az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek, amelyeknek nincs bérlőjük, és bérbeadás útján kívánjuk hasznosítani. A QR kóddal ellátott plakátok a ujrahasznositas.ikv.hu honlapra navigálnak, ahol bárki tehet javaslatot, hogy mit szeretne látni az üresen álló bérlemények helyén.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

AZ IKV ZRT. 24 DB LAKÁST ÚJÍT FEL

„A szegediekért vagyunk” - ezért mindig ügyfeleink érdekeit tartjuk szem előtt. Az ő kényelmük, elégedettségük a legfontosabb, hiszen ez a mi sikerünk. Ennek érdekében SZMJV Önkormányzatának tulaj-donában álló lakások közül jelenleg 24 db lakás felújítása folyik, a befejezésük december 15-ig várható.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Az IKV Zrt. és a SZTE-GTK közös projektje

Székely sor 21. A Szegedi Tudományegyetem szociológia és marketing mesterszakos hallgatóinak kutatási projektmunka elnevezésű kurzusának idei feladata az IKV Zrt. megbízásából jött létre.


A szegediekért vagyunk - ennek szellemében dolgozunk. Elsődleges célunk a meglévő ingatlanállomány kiajánlása, bérbeadása a lakáspiac és a helyiségpiac területén egyaránt. Az IKV Zrt. szívügyének tartja, hogy visszaállítsa a régi, belvárosi hangulatot, a „korzózás” élményét.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, mint a Szegedi Hőszolgáltató Kft. volt lakossági fogyasztóit, hogy Dr. Botka László polgármester előterjesztése alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 344/2015. (VIII. 31.) Kgy. számú határozatában rendelkezett arról, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. lakosság felé fennálló tartozását - a Szegedi Hőszolgáltató Kft. helyett - az IKV Zrt. teljesítse.

A Közgyűlés határozatában foglaltakra figyelemmel az IKV Zrt. a lakossági és társasházi folyószámlákon fennálló tartozást - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:57. § (1) bekezdése alapján - az IKV-TÁVHŐ Üzletágnál vezetett lakossági és társasházi folyószámlákon 2015. szeptember 2-án jóváírta. Azon volt ügyfeleinknek, akiknek már nincs aktív folyószámlájuk, a visszajáró SZEHŐ tartozást az IKV Zrt. postai úton teljesítette.

A SZEHŐ tartozás IKV Zrt. általi jóváírása miatt megváltozott folyószámla egyenlegről az IKV-TÁVHŐ Üzletág e hónapban esedékes előlegszámlájában tájékoztatjuk.

A jóváírással kapcsolatosan Ügyfeleinknek semmiféle tennivalója nincs!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
a tartósan üresen álló helyiségek kiajánlása, bérbeadása

Székely sor 21. A szegediekért vagyunk - ez a szlogenünk ennek szellemében kívánjuk minden tevékenységünket gyakorolni. Elsődleges cél a meglévő ingatlanállomány minél hatékonyabb kiajánlása, bérbeadása a lakáspiac és a helyiségpiac területén egyaránt. A tartósan üresen álló helyiségek hasznosítása, számuk jelentős csökkentése.


Az elmúlt napokban néhány belvárosi üzlethelyiségen szokatlan ábrák, kódok jelentek meg. Mit takarnak ezek a hirdetések?

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

A SZINT Kft. beolvadása az IKV Zrt-be

A Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg.06-10-000280/126 cégjegyzékszám alatt 2015. június 30-i határnappal elrendelte a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. beolvadását az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-be.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Emelőkosaras tehergépkocsi bérbe vehető!

Semmi sem elérhetetlen!

Szegeden és vonzáskörzetében bármilyen magasban elvégez- hető munkára egyedülálló megoldást kínálunk...

Érdeklődni az ikv@ikv.hu e-mail címen, vagy a (62) 563-203, (62) 563-211 telefonszámon lehet...

Részletek...

Állványok bérelhetők!!

Vállakozók, Társasházak FIGYELEM!

Meghírdetjük új, korszerű "GRAF" típusú homlokzati állvány- zataink bérbeadást!

Érdeklődni az ikv@ikv.hu e-mail címen, vagy a (62) 563-203, (62) 563-233 telefonszámon lehet...

Részletek...

Fiatalok garzon lakásai igényelhetők!

FIATALOK FIGYELEM!

Szeged, Székely sor 21. sz. alatti épületben 35 év alattiak részére, 28-30 m2 alapterületű lakások igényelhetők...

Bővebb felvilágosításért kérjük keresse fel az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatát...

Részletek...

Felkínáljuk évtizedes szakmai tudásunkat...

Dolgozzon Velünk!

Felkínáljuk több évtizedes szakmai tapasztalatunkat, tudásunkat....

Részletek...