HÍREK, INFORMÁCIÓK, HIRDETÉSEK


HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE. A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése, bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül, a bérleti díjra történő licitálással.

Csap u. 57.   
iroda - 27m2
Csongrádi sgt. 14/B.
üzlet - 71m2
Csongrádi sgt. 14/B.   
egyéb épület - 27m2
Berlini krt. 2.
üzlet - 137m2
Maros u. 16-20.   
raktár - 129m2
Kisteleki Ede u. 12.
üzlet - 18m2
Kárász u. 5.   
üzlet - 85m2
Kárász u. 5.
üzlet - 58m2
Tisza Lajos krt. 18-20.   
állandó garázs - 14m2
Csongrádi sgt. 84.
állandó garázs - 17m2

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható: 2016. október 24. - november 04. 12:00 óráig állandó garázsok esetén bruttó 2.500.- Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000.-Ft ellenében Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

A helyiségek megtekintésére szeptember 24. - november 03. 15:30 óráig terjedő időszakban a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

RÉSZLETES HIRDETMÉNY... HIRDETÉS LETÖLTÉSE

HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE. A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése, bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül, a bérleti díjra történő licitálással.

Jósika u. 34/A.   
iroda - 68m2
Mikszáth Kálmán u. 14.
üzlet - 194m2
Károlyi u. 4.   
üzlet - 73m2
Tisza Lajos krt. 63.
iroda - 377m2
Takaréktár u. 2.   
iroda - 47m2
Bercsényi u. 14.
raktár - 45m2
Feketesas u. 28.   
raktár - 5m2
Nagy Jenő u. 4.
raktár - 16m2
Szent István tér 11/A.   
műhely - 24m2
Kelemen u. 4.
műhely - 28m2

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható: 2016. október 18. - október 28. 12:00 óráig bruttó 10.000.- Ft ellenében Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

A helyiségek megtekintésére október 17. - október 26. 15:30 óráig terjedő időszakban a 06-30/998-60-34 telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

RÉSZLETES HIRDETMÉNY... HIRDETÉS LETÖLTÉSE

LAKÁS BÉRBEADÁS PIACI ALAPON

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres átalakított, korszerűsített, bővített lakások piaci alapon történő bérbeadására. A pályázat célja határozatlan idejű lakásbérleti szerződések megkötése, térítési díjra történő licitálással.

Jókai u. 7.   
II.em. 2. - 54 m2   
Oskola u. 17.   
TT. 4. - 74 m2   
Feketesas u. 19-21.   
2.lph. II.em. 6. - 178 m2   
Dózsa u. 9.   
II.em. 13. - 92 m2   
Nagy Jenő u. 1.   
I.em. 6. - 80 m2   
Takaréktár u. 2.   
II.em. 15. - 34 m2   
Kazinczy u. 2.   
I.em. 5. - 57 m2   
Debreceni u. 31.   
I.em. 2. - 68 m2   
Stefánia 1.   
II.em. 7. - 125 m2   
Csongrádi sgt. 76.   
X.em. 59. - 65 m2   

Pályázati dokumentáció megvásárolható lakásonként bruttó 5.000,- Ft ellenében, 2016. október 10.-től 2016. október 19. 17:00 -ig, továbbá
a pályázatot 2016. október 21. napján 12.00 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán

RÉSZLETES HIRDETMÉNY HIRDETÉS LETÖLTÉSE

LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres lakások tulajdonjogának értékesítésére.

József Attila sgt. 27.   
I. em. 4. - 67,64 m2   
Szilléri sgt. 36/A.   
IV. em. 14. - 47 m2   
Szilléri sor 5/A.   
X. em. 30. - 68 m2   
Szamos u. 8.   
X. em. 56. - 52,7 m2   
Murányi u. 24/B.   
II. em. 22. - 55 m2   
Csongrádi sgt. 78.   
X. em. 59. - 52,68 m2   
Kálvária tér 21.   
C. lh. Al. 1. - 66 m2   
Nemestakács u. 42.   
udvar 1. - 29,21 m2   
Székely sor 9/A.   
III. em. 9. - 53,4 m2   
Alsó kikötő sor 14-16.   
3.ép. fszt. 2 - 29,21 m2   
Alsó kikötő sor 14-16.   
4.ép. I. em. 10. - 29,71 m2   
Alsó kikötő sor 14-16.   
5.ép. fszt. 5. - 29,18 m2   

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a lakást a megjelölt időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A pályázati ajánlat az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben nyújtható be 2016. október 21. napján 11:00 óráig.

RÉSZLETES HIRDETMÉNY... HIRDETÉS LETÖLTÉSE

LAKÁS BÉRBEADÁS SZOCIÁLIS ALAPON

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyreállított LAKÁSOK SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN történő bérbeadására.

Budapesti krt. 2/A.   
1 db lakás   
Csongrádi sgt. 76.   
17 db lakás   
Csongrádi sgt. 81.   
1 db lakás   
Csongrádi sgt. 104.   
1 db lakás   
Csongrádi sgt. 106.   
1 db lakás   
Csongrádi sgt. 114.   
2 db lakás   
Gáspár Zoltán u. 6.   
1 db lakás   
Olajbányász tér 1.   
2 db lakás   
Retek u. 5/A.   
2 db lakás   
Szamos u. 1/A.   
5 db lakás   
Székely sor 21.   
10 db lakás   
Temesvári krt. 36   
6 db lakás   
Zöldfa u. 4   
1 db lakás   

Pályázati dokumentáció megvásárolható lakásonként bruttó 3.000,- Ft ellenében, 2016. szeptember 13. napjától.

A pályázatot 2016. október 14. napján 12:00 óráig lehet benyújtani az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatánál ügyfélfogadási időben

Eredményhirdetés: 2016. december 01. napján 10:00 órakor lesz, a pályázati kiírásban megjelölt helyen.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS HIRDETÉS

GARZON LAKÁS FIATALOK RÉSZÉRE

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló garzonlakások fiatalok részére történő bérbeadására..

Tápai u. 5.   
4 db garzon lakás   
Arany János u. 12.   
1 db garzon lakás   
Cserzy Mihály u. 3-5.   
1 db garzon lakás   

A lakások bemutatása 2016. szeptember 06. (kedd) napján történik.

A pályázati dokumentációt 3.000,- Ft ellenében 2016. szeptember 06. napjától lehet megvásárolni az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatánál.

A pályázatot 2016. október 07. napján 12.00 óráig lehet benyújtani az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatánál ügyfélfogadási időben.

RÉSZLETES HIRDETMÉNY... HIRDETÉS LETÖLTÉSE

KIVÁLT A TÁVHŐ AZ IKV ZRT-BŐL

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésén 2016. április 15. napján született határozata szerint a TÁVHŐ Üzletág 2016. július 1. napjával kivált az IKV Zrt-ből és a továbbiakban Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (SZETÁV Kft.) néven végzi tovább tevékenységét.

Az új társaság immár nem egy nagyobb társaság üzletágaként, hanem önálló, kizárólag távfűtési és melegvízellátási szolgáltatásokkal foglalkozó cégként végzi tevékenységét. A cég bejegyzése 2016. június 15. napján megtörtént, székhelye és telephelye változatlan, továbbra is a 6724 Szeged, Vág u. 4. szám és a 6723 Szeged, Csongor tér 1. szám alatt található, valamint változatlan az ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége is. Online felületen a www.szetav.hu weboldalon érhetők el, illetve az info@szetav.hu e-mail címen.

A kiválás jogutódlással történt, ennek értelmében minden, az IKV TÁVHŐ Üzletággal kapcsolatos kötelezettség a Szegedi Távfűtő Kft-re száll.

A cég ügyvezetője Dr. Kóbor Balázs

Szeged, 2016. július 04.

KELENDŐEK A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK

"Mindig van jelentkező Szegeden a szociális bérlakásokra. Az IKV Zrt. a kezelésében álló, felújított ingatlanokat hirdeti meg...."

* * *

A Szegedi Városi Televízió a témával foglakozó híre 2016. június 24-án volt látható.

OTTHON 2016
Az IKV Zrt. gyermekrajz pályázata

A kezelésünkben lévő lakások sok család számára otthont is jelentenek, egy biztonságos, barátságos, meleg helyet, ahol a jövő nemzedéke felnőhet.

Kíváncsiak voltunk, hogy a gyermekek számára mit jelent az otthon szó, ezért írtuk ki „Otthon 2016” elnevezésű rajzpályázatunkat, amire 191 db rajz érkezett a szegedi oktatási intézményekből. Az elbírálás korcsoportonként történt, óvodások, alsó és felső tagozatosok között, szakmai zsűri által.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

IKV KIRAK-ART

A belvárosi helyiségeink kirakatában neves fotóművészek képeit láthatják az arra járók. Az MTA SZAB Fotóművészeti Munkabizottsággal együttműködve elindítottuk az IKV Kirak-Art elnevezésű fotó kiállításunkat, melynek célja, hogy még impozánsabbá tegyük Szeged belvárosát.

A kezdeményezés Dusha Béla fotóművész, a Szegedért Alapítványt díjazottjának ötlete, az ő tervei alapján valósult meg a kiállítás. A fotók megtekinthetők a Klauzál tér 5. és 7. szám alatt, a Híd utca 6., a Feketesas utca 28. és a Nagy Jenő utca 4. szám alatti helyiségeink kirakataiban.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

ÚJRAHASZNOSÍTÁS A BELVÁROSBAN

Találd ki! Javasolj!
Újrahasznosításra váró lakások és helyiségek a belvárosban

A belvárosban elhelyezkedő, üres lakások számának alakulása több tényező együttállásától függ. Befolyásolja a bérbeadások száma, valamint a lakások értékesítése is.

A tavalyi évhez képest a bérbeadások és az értékesítések száma is nőtt. 2014-ben 68 lakást, 2015-ben 127 lakást adtunk bérbe, és 2014-ben 14, míg 2015. évben 37 üres lakást értékesítettünk.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

TALÁLD KI! JAVASOLJ!

Az IKV Zrt. „Találd ki! Javasolj!” plakát kampánya során az elsődleges szándék az volt, hogy mindenki számára egyértelművé váljon, hogy a városban lévő üres helyiségek közül melyek azok az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek, amelyeknek nincs bérlőjük, és bérbeadás útján kívánjuk hasznosítani. A QR kóddal ellátott plakátok a ujrahasznositas.ikv.hu honlapra navigálnak, ahol bárki tehet javaslatot, hogy mit szeretne látni az üresen álló bérlemények helyén.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

AZ IKV ZRT. 24 DB LAKÁST ÚJÍT FEL

„A szegediekért vagyunk” - ezért mindig ügyfeleink érdekeit tartjuk szem előtt. Az ő kényelmük, elégedettségük a legfontosabb, hiszen ez a mi sikerünk. Ennek érdekében SZMJV Önkormányzatának tulaj-donában álló lakások közül jelenleg 24 db lakás felújítása folyik, a befejezésük december 15-ig várható.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Az IKV Zrt. és a SZTE-GTK közös projektje

Székely sor 21. A Szegedi Tudományegyetem szociológia és marketing mesterszakos hallgatóinak kutatási projektmunka elnevezésű kurzusának idei feladata az IKV Zrt. megbízásából jött létre.


A szegediekért vagyunk - ennek szellemében dolgozunk. Elsődleges célunk a meglévő ingatlanállomány kiajánlása, bérbeadása a lakáspiac és a helyiségpiac területén egyaránt. Az IKV Zrt. szívügyének tartja, hogy visszaállítsa a régi, belvárosi hangulatot, a „korzózás” élményét.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, mint a Szegedi Hőszolgáltató Kft. volt lakossági fogyasztóit, hogy Dr. Botka László polgármester előterjesztése alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 344/2015. (VIII. 31.) Kgy. számú határozatában rendelkezett arról, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. lakosság felé fennálló tartozását - a Szegedi Hőszolgáltató Kft. helyett - az IKV Zrt. teljesítse.

A Közgyűlés határozatában foglaltakra figyelemmel az IKV Zrt. a lakossági és társasházi folyószámlákon fennálló tartozást - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:57. § (1) bekezdése alapján - az IKV-TÁVHŐ Üzletágnál vezetett lakossági és társasházi folyószámlákon 2015. szeptember 2-án jóváírta. Azon volt ügyfeleinknek, akiknek már nincs aktív folyószámlájuk, a visszajáró SZEHŐ tartozást az IKV Zrt. postai úton teljesítette.

A SZEHŐ tartozás IKV Zrt. általi jóváírása miatt megváltozott folyószámla egyenlegről az IKV-TÁVHŐ Üzletág e hónapban esedékes előlegszámlájában tájékoztatjuk.

A jóváírással kapcsolatosan Ügyfeleinknek semmiféle tennivalója nincs!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
a tartósan üresen álló helyiségek kiajánlása, bérbeadása

Székely sor 21. A szegediekért vagyunk - ez a szlogenünk ennek szellemében kívánjuk minden tevékenységünket gyakorolni. Elsődleges cél a meglévő ingatlanállomány minél hatékonyabb kiajánlása, bérbeadása a lakáspiac és a helyiségpiac területén egyaránt. A tartósan üresen álló helyiségek hasznosítása, számuk jelentős csökkentése.


Az elmúlt napokban néhány belvárosi üzlethelyiségen szokatlan ábrák, kódok jelentek meg. Mit takarnak ezek a hirdetések?

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

A SZINT Kft. beolvadása az IKV Zrt-be

A Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg.06-10-000280/126 cégjegyzékszám alatt 2015. június 30-i határnappal elrendelte a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. beolvadását az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-be.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Emelőkosaras tehergépkocsi bérbe vehető!

Semmi sem elérhetetlen!

Szegeden és vonzáskörzetében bármilyen magasban elvégez- hető munkára egyedülálló megoldást kínálunk...

Érdeklődni az ikv@ikv.hu e-mail címen, vagy a (62) 563-203, (62) 563-211 telefonszámon lehet...

Részletek...

Állványok bérelhetők!!

Vállakozók, Társasházak FIGYELEM!

Meghírdetjük új, korszerű "GRAF" típusú homlokzati állvány- zataink bérbeadást!

Érdeklődni az ikv@ikv.hu e-mail címen, vagy a (62) 563-203, (62) 563-233 telefonszámon lehet...

Részletek...

Fiatalok garzon lakásai igényelhetők!

FIATALOK FIGYELEM!

Szeged, Székely sor 21. sz. alatti épületben 35 év alattiak részére, 28-30 m2 alapterületű lakások igényelhetők...

Bővebb felvilágosításért kérjük keresse fel az IKV Zrt. Ügyfélszolgálatát...

Részletek...

Felkínáljuk évtizedes szakmai tudásunkat...

Dolgozzon Velünk!

Felkínáljuk több évtizedes szakmai tapasztalatunkat, tudásunkat....

Részletek...